Radonmätning för hemmet!

Radon är ett folkhälsoproblem, den radioaktiva radongasen varken syns eller luktar. Varje år orsakar radon ungefär femhundra lungcancerfall. Därför skall radonmätning vara något okomplicerat tycker vi. Alla Sveriges villaägare kan enkelt själva kontrollera radonhalten med våra mätpaket. Det samma gäller för flerbostadshus och arbetsplatser. Våra kunder är allt från kommersiella värdar, bostadsrättföreningar, stat och kommun och villaägare.

Om radon och varför du skall göra en radonmätning

Radon-222 är en osynlig, luktfri, färglös, radioaktiv gas som förekommer i sönderfallskedjan från uran-238. Det finns radon i mer eller mindre höga halter i alla hus. När radongasen sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, vilka är radioaktiva metalljoner som fäster sig på dammpartiklar i inomhusluften. Gasen bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Alla hus som står på marken kan få hög radonhalt inomhus. Hur hög radonhalten är går inte att veta utan att göra en radonmätning. Radonhalten mäts i enheten becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m³). Gränsvärdet är 200 Bq/m3. För mer info klicka här.

En sammanfattning av de 5 stegen till en radonfri inomhusmiljö.

1. Radonmätning

2. Radonbesiktning

3. Åtgärdsförslag

4. Radonsanering

5. Kontrollmätning

radonmätning

Är det dags för en ny radonmätning? Kontakta oss redan idag! Vi är specialister på radonmätningar!

Vad innehåller en radonmätning?

För att få ned radonhalterna brukar insatserna bestå i förbättrad ventilation, tätning av grund och undertrycksskapande åtgärder. Vid radonhaltigt vatten använder man sig av en radonavskiljare. Strålningen från blåbetong kan bland annat nedbringas genom att väggarna ytbehandlas, annars är det ökad ventilation som gäller. Kostnaden för en radonsanering är direkt kopplad till husets storlek och hur omfattande installationer som behöver göras. Bara att öka ventilationen genom självdrag kan ibland räcka vid lägre radonhalter. Självklart berättigar en radonsanering dig till rotavdrag!

Hur mäter man radon?

Radonmätning kan göras på tre sätt. Långsamt, snabbt eller så kommer vi till dig för ett hembesök. En långtidsmätning är det säkraste sättet att mäta och krävs för att få ett årsmedelvärde i linje med myndighetskraven. En snabbmätning ger dig en indikation vid en husförsäljning. Vi har gjort radonmätning till något enkelt. Beställ ditt mätpaket med spårfilmsdosor i vår shop. Efter några dagar kommer de med posten. Spårfilmsdosorna skall sedan vara utplacerade hos dig i minst 7 dagar vid en korttidsmätning eller minst två månader vid en långtidsmätning. All information du behöver finns bifogat i mätpaketet. Det är att bara att placera mätdosorna i de rum där du är mest. Vanligen sovrum och vardagsrum. Har din villa källare med boutrymme, exempelvis gillestuga, hobbyrum eller sovrum, skall du mäta där också. Ett mätpaket för en långtidsmätning innehåller minst två mätdosor. Efter två månader är det bara att lägga mätdosorna i returkuvertet. Så fort mätdosorna är analyserade, skickas protokollet omgående till dig via email. Det lönar sig alltid att mäta, har du låga värden blir intyget ett kvitto på en sund bostadsmiljö. Samma gäller för en korttidsmätning.

Är du ägare till ett flerbostadshus kan du antingen göra det själv eller så hjälper vi dig med hela projektet. Visste du att hyreshus kan få föreläggande enligt Miljöbalken att utföra en radonmätning. Även nybyggda fastigheter kan ha förhöjda radonhalter, trots att de byggts enligt gällande föreskrifter

Är det dags för en ny radonmätning? Kontakta oss redan idag! Vi är specialister på radonmätningar!

Radonmätning vid husköp eller försäljning

Vid en fastighetsaffär är det ofta bråttom. Du behöver snabbt svar på din radonmätning. Då rekommenderar vi en snabb radonmätning. En sådan tar minst 7 dagar. Det blir vad man kallar för en rådgivande korttidsmätning och du får inte ett årsmedelvärde, men du får en snabb indikation på radonhalterna i inomhusluften, och kan sedan avgöra om du ska gå vidare.

 

Gammamätning

Misstänker du blåbetong i din fastighet kan vi göra en gammamätning. Vi kommer hem till dig. Våra instrument ger utslag direkt, en villa tar ungefär en halvtimme att radonmäta. När väggar och bjälklag mätts av gör vi en bedömning över hur mycket radon som kommer ifrån väggarna respektive marken. Du får självklart ett protokoll.

Husköpare idag är mycket oroliga för blåbetong och hög gammastrålning, varför ett protokoll över gammastrålningen kan var mycket värdefullt vid en försäljning.Flerbostadshus bör göra en gammamätning innan radonmätningen, eftersom eventuell förekomst av blåbetong styr hur många lägenheter som ska mätas.

Komihåg-lista:

- Varje lägenhet skall ha ett eget mätpaket -

 

- Ett mätpaket innehåller två spårfilmdosor -

 

- Samtliga källarrum, källargångar, trapphus och liknande bör radonmätas för att kunna spåra var radonet kommer in och hur det sprider sig. -

 

Är det dags för en ny radonmätning? Kontakta oss redan idag! Vi är specialister på radonmätningar!

filme porn filme porn filme porn filme porn/a> filme porn filme porn filme porn