Tänk om du visste vad du andas in varje dag!

Det är enkelt att göra radonmätningar!

Läckmätning, sniffmätning

Ibland är det nödvändigt att mäta radonhalten på speciella platser i huset. Markradon läcker in genom exempelvis rörgenomföringar och öppningar i husets konstruktion. En sån mätning ger ett snabbt svar på var ett radonläckage finns. En momentanmätning behöver kompletteras med en långtidsmätning, på grund av radonets naturliga variation. Under en radonsanering kan en sekvensmätning med kontinuerlig radonmätare vara till stor hjälp. Vi kan då utföra tester, för att undersöka hur radonhalterna påverkas av olika fläktinställningar.

 

Radonmätning vid om- och tillbyggnad

Innan du ska bygga om eller till huset är det smart att göra en radonmätning. Skulle du ha förhöjd radonhalt kan du planera för en radonsanering på samma gång.

 

radonmatningar
radonmätningar

Varför anlita Radonmätningar.com

Vi ger dig ett snabbt och säkert svar.

Våra mätpaket är lätta använda.

Vi är oberoende av andra företag i branschen!

Skulle det visa sig att du har förhöjda radonvärden kan vi ge dig råd om saneringsmetoder.

Radonsanering i korthet

Vid markradon är det effektivast att stoppa gasen från att ta sig in i huset. Att täta grunden i kombination med en radonsug är det vi brukar rekommendera. Ligger värdena precis på gränsen och bara är lätt förhöjda, kan förbättrad luftcirkulation räcka som åtgärd.

 

Är orsaken radonhaltigt byggmaterial är ökad luftväxling vägen till sänkt radonhalt. Det gäller alltid att balansera en sådan åtgärd så att det inte skapas undertryck i huskroppen, eftersom markradon då kan sugas in i bostaden.

 

Lite om de olika radonkällorna:

Markradon

Markradon är orsak nummer ett, eftersom hela Sverige har uranhaltigt material i marken

vilket avger nedbrytningsprodukten radon. Landet är uppdelat i tre områden med hänsyn

till detta.

Blåbetong

Byggnadsmaterial är den andra orsaken till förhöjda radonvärden. Det finns ungefär 400 000 bostäder byggda i blåbetong i Sverige. Det motsvarar en tiondel av landets bostadsbestånd och påverkar 800 000 människor. Finns det blåbetong i ditt hus behöver du göra en radonmätning.

Hushållsvatten

Vatten ur borrade brunnar i radiumrik granit är en tredje källa till förhöjda radonvärden. Radongasen frigörs när kranvattnet fördunstar.

Är det dags för en ny radonmätning? Kontakta oss redan idag! Vi är specialister på radonmätningar!

Radonmätningar i hela Sverige

Radonmätningar.com är ett samarbete mellan lokala radonföretag för att kunna ge dig den bästa hanteringen av dina radonfrågor och radonproblem oavsett var i Sverige du bor.

filme porn filme porn filme porn filme porn/a> filme porn filme porn filme porn